Σχόλια γραμμένα από αυτή τη διεύθυνση IP (45136)

MyMatch - ΤΕΟ,ROMANTIC GUY

0

Σχόλιο:
I LOOKING FOR QUALITY.....

Δυνάμεις:
O AYΘΟΡΜΗΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥ

Αδυναμίες:
ΨΑΧΝΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ...

Αντιδράσεις γραμμένες από αυτή τη διεύθυνση IP