Κριτικές από αυτόν τον χρήστη

Απάτη!

Κριτική σχετικά Mistika Flert

Όπως όλα τα site για dating από την τετράμηνη εμπειρία σε διάφορα από αυτά μίλησα με πολλές αλλά δεν κατάφερα να συναντήσω καμία. Όλες έλεγαν τα ίδια .Μάλλον κανένα αληθινό προφίλ.Μακριά από όλα αυτά!

Πλεονεκτήματα
Τίποτα

Μειονεκτήματα
Μόνο μειονεκτήματα

replies: