Κριτικές από αυτόν τον χρήστη

Απάτη

Κριτική σχετικά Mistika Flert

Συμφωνώ με τους προηγούμενους. Μεγάλη απάτη. Δεν υπάρχει ούτε ένα πραγματικό προφίλ.

Πλεονεκτήματα
Τίποτα

Μειονεκτήματα
Όλα τα προφίλ είναι εικονικά!

replies: