Κριτικές από αυτόν τον χρήστη

Απάτη

Κριτική σχετικά Mistika Flert

Συμφωνώ με τους προηγούμενους. Μεγάλη απάτη. Δεν υπάρχει ούτε ένα πραγματικό προφίλ.

Πλεονεκτήματα
Τίποτα

Μειονεκτήματα
Όλα τα προφίλ είναι εικονικά!

: