Κριτικές από αυτόν τον χρήστη

Σκέτη απάτη

Κριτική σχετικά ΣάιτΕραστών

Μουνόπανα ελεεινής μορφή ς

Πλεονεκτήματα
Τίποτα

Μειονεκτήματα
Απάτη λέμε

replies: