Κριτικές από αυτόν τον χρήστη

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κριτική σχετικά Fuckbook Ellada

Εάν δεν μάθω πως καταναλώνονται οι μονάδες. Δεν μπορώ να στείλω μήνυμα

Μειονεκτήματα
Δεν ξέρω πως καταναλώνονται οι μονάδες!

Τρόπος εγγραφής

Κριτική σχετικά Fdating

κατά την εγγραφή ζητούν το τηλέφωνο μου, εγώ μόνο Mail δίνω

Πλεονεκτήματα
δεν ξερω ακόμη

Μειονεκτήματα
κατά την εγγραφή ζητούν το τηλέφωνο μου, εγώ μόνο Mail δίνω

: