Κριτικές από αυτόν τον χρήστη

Απατεώνες

Κριτική σχετικά Thanos Dating

Πήρε τα λεφτά με ψέματα και υποσχέσεις . Δεν ξανά ασχολήθηκε πότε . Μ Α Κ Ρ Ι Α...

Πλεονεκτήματα
Απατεώνας

Μειονεκτήματα
Τεράστιος απατεώνας